fredag 15 februari 2013

I PRINCIP I GRÖNKÖPING

Grönköpings Veckoblad brukar förtydliga svåra ord i sina artiklar. I februarinumret anges att huspriserna i  "vår stad har, med inflationen borträknad, i princip (ungefär) legat å samma nivå sedan kung Erik Läspe & Haltes dagar". Hoppas ironin går hem.

Vi erinras också om att Peter Eriksson m. fl. (MP)  i en riksdagsmotion 2012/13:C444 säger att "det som är skadligt, dyrt och farligt bör förbjudas".  Helt rätt. T.ex. bolagsbeskattning.

Uttalandet av fru centerledare A. Lööf (C) om att hon vill ha "ett fossilfritt samhälle" inskrivet i partiets nya idéprogram innebär inte någon som helst anspelning å hr riksdagsman J. Krökén i Kröken (också C), enl. vad den senare har klargjort genom ett  inlägg i GV:s lokalupplaga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar