lördag 13 juli 2013

AMAZONS SKATTER

Det amerikanska bokförlaget Amazon sköter sin tyska försäljning via Luxemburg och har därför inte  betalat tysk bolagsskatt på motsvarande nästan en miljard kronor, skriver SvD den 13 juli. Det gör en tysk EU-politiker upprörd och nu kräver han hårdare regler. I artikeln framställs det som ett suspekt beteende: För att runda skattemyndigheten dirigerade onlinejätten Amazon om sin tyska försäljning via Luxemburg.

Det är inte konstigare än att Amazons försäljning på nätet till Tyskland tycks ske från ett dottebolag i Luxemburg, och då hamnar resultatet där och beskattas enligt luxemburgska regler. Varför skulle Amazon inte etablera sig i det land där det är skattemässigt fördelaktigast om det är lämpligt i övrigt?

Som vanligt när det gäller internationell beskattning är det fråga om en kamp mellan länderna om beskattningsunderlaget. Det följer varken av Guds vilja eller av någon naturlag att eller var bolagsskatt ska betalas. Det följer av lag stiftad av människor. Man kan utgå från att Amazon inte överskrider några lagregler. Varför skulle Tyskland få beskatta ett luxemburgskt företag för dess verksamhet i Luxemburg? Såvitt jag vet finns ingen överenskommelse mellan Tyskland och Luxemburg om att så skulle få ske. Att kunderna finns i Tyskland innebär i sig inte att verksamheten bedrivs där från fast driftställe/permanent establishment, vilket normalt krävs för att rätten att beskatta. Inget konstigt med det.

Även i Storbritanninen upprörs man av att Amazon inte betalar tillräckligt i skatt (The Guardian 2 July) i UK.

När ska politikerna inse att bolagsskatten är helt feltänkt, relativt enkel att kringgå, är extremt komplicerad och dyrbar, skadlig för investeringar och tillväxt och OBETYDLIG. Bortsett från i Norge har bolagsskatteinkomsterna aldrig under åren 1990-2011 överstigit 5 procent av BNP i något av OECD-länderna (i något enstaka fall 6,1 eller 5,9). I de allra flesta fall har skatteinkomsterna legat på 1,5 - 3 procent av BNP. Genomsnittligt för hela OECD har skattens andel av BNP gått från 2,2 procent 1965 via 3,7 procent år 2007 till 3 procent 2011.

Det finns ett mycket bättre sätt att komma till rätta med vad som uppfattas som ett problem - avskaffa bolagsskatten. Alla skulle tjäna på det utom skattekonsulter och skatteakademiker. Utan bolagsskatt skulle Amazon kanske etablerat sig i Tyskland om det vore bäst för verksamheten. Det skulle givit tyskar sysselsättning och lön (att beskatta).

Mervärdesskatt - som är en mycket effektivare skatt och som inbringar mångfaldigt större skatteinkomster - beskattas i konsumtionslandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar