lördag 2 juni 2012

BESKATTNING AV FASTIGHETER

Peter Benson, som kallar sig börsexpert, har begått vad som i rubriken betecknas som en analys av bolagsskatt i SvD den 2 juni.

Analysen är dock snarast ett tyckande.

Han gläds åt att vissa fastighetsbolag - Hufvudstaden och Fastpartner - låter sig beskattas hårdare än andra. Annat är det med bolag som Castellum och Wihlborgs med flera. Här är det oftare fingerfärdigheter i skatteplanering i den högre skolan som gör att bolagen är så snubblande nära den skattemässiga nollvisionen, skriver han.

Jag vet inte vad Castellum och Wihlborgs haft för sig, men varför skulle de betala mer skatt än lagen föreskriver? Jag utgår ifrån att de följt lagens regler.  Vill verkligen Aktiespararna, i vilkens samarbete publiceringen av artikeln i SvD sker, att bolagen ska betala en skatt de inte är skyldiga att betala?

Om det uppfattas som orättvist att vissa bolag kommer lindrigare undan beskattningen än andra, är det bara ett gott exempel på det oberättigade med bolagsbeskattningen.

Förresten, är inte Fastpartner det bolag som missköter sitt ägande av Rinkleby Centrum? Värre än Boultbee enligt en artikel i samma nummer av SvD.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar