fredag 13 augusti 2010

MARGARETA WINBERGS SKATTER

Tidningarna rapporterar om Margareta Winberg och hennes skatter. Hon tror att befattningen som ordförande i en bolagsstyrelse är ett bolagsuppdrag. I skattepraxis har det faktiskt accepterats i sällsynta fall, men då har det varit fråga om personer som i egenskap av företagskonsult gått in i bolagsstyrelser. Att vara ordförande är ett personligt uppdrag som troligen aldrig kan anförtros ett aktiebolag.

Det finns en utmärkt sammanställning av rättsfall i boken Avdragslexikon av John Larsson och Anders Andersson.

Det finns säkert många fiffikusar som ordnat till det så och som inte mött några reaktioner från skattemyndigheter eller bolagsverk. Att ett f.d. statsråd ens funderar över möjligheten är minst sagt förvånande. Förr eller senare upptäcks det av en politisk motståndare, som naturligvis inte lägger fingrarna emellan. Så har tydligen skett nu.

Tidningarna skriver att hon sluppit betala inkomstskatt med 40 procent och i stället får betala moms med 25 procent. Fel, fel, fel. Hon har sluppit betala ca 58 procent inkomstskatt (kommunalskatt plus 25 procent statsskatt). I stället har hennes bolag fått en inkomst som den förr eller senare ska betala bolagsskatt för med 26,3 procent. Sedan hon skattat av vinsten i bolaget kan hon ta ut resterande del av vinsten i form av utdelning, och då blir det personlig skatt med (cirka) 20 procent. Totalt ca 40 procent (26,3 + 20%*73,7).

Men hon har inte själv bekostat någon moms. Den momsen har hon rimligen lagt på sin faktura för arvodet och fått från Svenska Spel. Det bekymrar dock inte Svenska Spel som ju fått tillbaka samma belopp från staten som ingående moms. Här är åter ett lysande exempel på hur onödig momsen är i affärer mellan momspliktiga subjekt.

Summa summarum. Margareta Winberg har sluppit betala inkomstskatt med ca 58 procent och får i stället en skatt på ca 40 procent. Det är illa nog av en politiker.

Dessutom slipper Svenska Spel sociala avgifter med drygt 30 procent på arvodesbeloppet (före moms).

Än värre är det om/att hon sluppit reduktion av sin statsrådspension genom att fakturera sitt styrelseorförandearvode genom sitt aktiebolag.

Det är jättetråkigt när det blir så här, säger MW en vecka senare. Jojo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar