måndag 1 juni 2015

MINIMISATS FÖR BOLAGSSKATT I EU?

"Stopp för låg bolagsskatt", är rubriken på en artikel i Dagens Industri den 27 maj.
Tyskland med en bolagsskatt på 30,2 procent och Frankrike med 38 sägs driva på i EU-kommissionen. Tillsammans med Spanien (30) och Italien (31,4) har de den högsta bolagsskattesatserna i EU.


Trots skillnaden i skattesatser är den relativa betydelsen av bolagsskatten bara drygt 5 procent av de totala skatterna. Bolagsskatten är således där som i de allra flesta länder obetydlig. Skattesatsens nivå har ingen betydelse.


I realiteten bekostar naturligtvis inte bolagen sina egna skatter. De övervältras på anställda och konsumenter. Tas bolagsskatterna bort saknar det betydelse för den totala skattesumman, eftersom löneskatte- och konsumtionsskattebaser ökar. Dessutom slipper företagen ekonomiska snedvridningar  och effektivitetsförluster och ökar därmed sina vinster och ökar löneskattebasen. Skattemyndigheter, domstolar och rättsväsende slipper en meningslös men dyrbar hantering av bolagsskatterna. Bara skattekonsulter och skatteakademiker förlorar.


Förhindra till varje pris att enskilda stater inte kan ha hur låg bolagsskatt som helst bara samma regler tillämpas för inhemska som utländska företag verksamma i landet!


Avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar