lördag 14 juni 2014

FASTIGHETSSEKTORN OCH DEN NYA BOLAGSSKATTEN

Redan en dag efter det att Företagsskattekommitténs betänkande blivit offentligt uppkommer problemen. Fastighetssektorn drabbas  av extra kostnader på 3,2 miljarder kronor. Men det gör inget, tycker kommittén; "de sju stora fastighetsbolagen betalar ändå bara mellan 0,01 och 7 procent i skatt". Men vem ska stå för fiolerna om de tvingas betala 3,2  miljarder mera i skatt?

Utredningen har fått hjälp med sifferunderlaget när det gäller just hyresrätter från Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Sabo, skriver SvD den 14 juni.
– Vi var av uppfattningen att allmännyttan skulle vara ett problem, så vi kontaktade och jobbade tillsammans med Sabo. Men de ser inga problem för allmännyttan än just i de här icke-attraktiva områdena, säger Sven-Olof Lodin.
Men det Lodin och kommitténs ordförande H G Wessberg inte vet är att Peter Wallberg från Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Sabo, sitter med i publiken. Och han är snabb med att ge svar på tal.
– Du har fått statistik från oss och jag förstår inte hur du har kommit fram till att det här inte kommer drabba allmännyttan. När vi har räknat hamnar vi på dryga miljarden mer i skatt för våra medlemsföretag, utbrister han.
– Men det var inte det jag sa, jag sa att det inte skulle bli några problem för de flesta. Det är inte samma sak, säger Sven-Olof Lodin. 
Om kommittén trott att det kostar branschen 3,2  miljarder och branschen beräknar kostnaden till ytterligare en dryg miljard är det väl tillräckligt illa för branschen (och hyresgästerna). Och om det inte skulle bli några problem för de flesta, så blir det rejäla problem för det fåtal som ska stå för hela kostnadsökningen.

Det är väl självklart att fastighetsbranschen blir en förlorare på förslaget. Det är ju avsett. De är ju direkt utpekade.

När nu bolagsskatten kommer ned på så beskedlig nivå som 16,5 procent är ju ränteavdraget inte så mycket värt längre. Varför då komplicera ett till ytterlighet komplicerat bolagsskattesystem ännu mer med ränteavdragsbegränsning? Är det några investeringar som ska finansieras med lån är det väl fastigheter. De ska stå och ge avkastning i 100 år. Det är ju just finessen med lån, att den som gör långsiktiga investeringar inte behöver spara ihop kapitalet innan investeringen görs.

Att detta är ett problem beror på att någon har kommit på den tokiga idén att beskatta bolagsvinster.

Avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar