tisdag 16 augusti 2016

BOKRISEN KAN INTE BYGGAS BORT

Christer Jansson, f.d. vd för Fastighetsägarna i Stockholm debatterar i en artikel i SvD den 16 augusti problemen på bostadsmarknaden, och framhåller att "ingen tror på allvar att det kommer att byggas  700 000 bostäder under tio år".
Nej, varför skulle man göra det, när det redan finns bostäder för åtminstone 12,5 miljoner människor och det inte bor fler än 10 miljoner människor i Sverige.
Förklaringarna till rådande situation anger Jansson: Flyttskatten för ägda bostäder och hyresreglering under mer än 60 år för hyrda bostäder.
Till detta har i senare tid tillkommit amorteringskrav och lånetak, vilka båda anses ha en hämmande effekt på rörligheten. Det ironiska är att dessa regler har tillkommit för att dämpa prisutvecklingen på ägda bostäder, vars snabba uppgång är ett logiskt resultat av ett fundamentalt efterfrågeöverskott som till del beror på låg rörlighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar