måndag 3 februari 2014

"HÖGA" UTDELNINGAR

Så här i bokslutstider florerar tidningarnas funderingar kring företagens utdelningar. Självklarheter framställs som djupsinnigheter. I SvD den 1 februari påstås att det är en lönsam strategi att välja aktier med hög utdelning. Hög utdelning får väl då förstås som relationen mellan utdelning och aktiekurs, dvs detsamma som lågt  p/e-tal, dvs relation mellan aktiekurs och utdelning.

Christina Söderberg, sparekonom på Compricer, påstår att den omständigheten att
 det är lite turbulent nu på marknaden kan vara ett tecken på att det är bra att köpa aktier i bolag som har bra utdelning.
Varför det?
SIX avkastningsindex (de 15 bolag på Stockholmsbörsens Large Cap-lista med högst direktavkastning, reds. anm.) har slagit OMX-index varje år de senaste tio åren. Det bygger på att man återinvesterar utdelningen, och ränta på ränta-effekten är en underskattad effekt.
Ja, det är väl inte så konstigt att en investering i aktier i ett bolag som haft hög avkastning på sitt kapital stigit mer i värde än andra investeringar, i synnerhet som utdelningen återinvesterats i samma bolag. Det konstiga är att företaget alls delat ut om det är så överlägset att generera vinster. Eller så delar bolaget ut så stort belopp att marginalavkastningen inte sjunker, dvs så att det inte behåller mer kapital än att marginalavkastningen stiger eller är oförändrad  - såvida inte företagets avkastning, på marginalen ändå överstiger alternativa placeringars.

Günther Mårder, sparekonom på Nordnet, tycker att bolag som traditionellt ger höga utdelningar är bra för aktiesparare som vill ta låga risker.
Bolag som kan ge höga utdelningar år efter år är generellt sett välmående bolag,
säger han, och pekar på att de även ger en lugnare börsutveckling.

Hur vet han det? Det enda han vet är att bolagen har varit välmående.  Sandvik och Electrolux är två företag som burit upp den svenska ekonomin i decennier. Välmående får man väl säga. I dag faller Sandvik med 5 procent på sin bokslutsrapport. I fredags föll Electrolux med 10 procent.

Günther Mårder fortsätter:
En bra bas i en sådan portfölj är några investmentbolag, eftersom de har en skyldighet att fortsätta dela ut de vinster för att ha rätt till skattefria utdelningar.  
Förvisso. Men om investmentbolaget inte gjort placeringar som ger bra utdelning, spelar det ingen roll att det får skattefrihet för mottagna utdelningar om det vidareutdelar dem. En placering i investmentbolag är därför ingen garanti för hög utdelning.

Om hög utdelning i förhållande till kursen, eller utdelning överhuvudtaget,  har någon speciell effekt beror det snarare på dessa förnumstiga synpunkter och placeringsråd. Bolaget ägs av sina aktieägare och utdelningen avser värden de redan äger. Aktieägarna får inte pengar från någon annan. Det som tidningarna beskriver som guldregn och rekordutdelningar är ingenting annat än en förflyttning av aktieägarens pengar från en ficka till en annan. Dessutom försvinner 30 procent i skatt, så aktieägarens förmögenhet minskar  i själva verket med 30 procent av utdelningsbeloppet. Enda fördelen är väl egentligen att aktieägare får bestämma själv över en  - tämligen obetydlig - del av sin förmögenhet, och att det sker utan att han behöver göra något själv. Å andra sidan måste han vänta i några månader innan han får beloppet. Vill han ha pengar omedelbart, kan han när som helst sälja en del av aktierna. Lite mer komplicerat, men numera, när man kan göra försäljningen med några knapptryckningar hemma, mycket enklare än förr. Även då blir han av med 30 procent i skatt.

Men om sparekonomer, orakel och andra förståsigpåare påstår att det är bättre att placera i aktier med hög utdelning än i aktier med låg utdelning, kan det säkert bli så - åtminstone på kort sikt. I det långa loppet kan företagen dock inte dela ut mer än de tjänar in.  Är det verkligen så att alla tror (anser sig veta) att utdelningarna framöver ska bli lika stora som tidigare eller öka, ja, då kommer aktiekursen att stiga och därmed p/e-talet att stiga, dvs aktien ger inte så "hög" utdelning längre.

Så rådet blir: placera dina pengar i företag som kommer att göra högre vinster än andra företag.

Sedan Handelsbanken och SEB lämnat sina rapporter och aviserat sina (rejält höjda) utdelningar forsätter SvD den 5 februari under rubriken  Utdelningsregn från bankerna
Det går därmed att slå fast att alla storbanker visar på ökad generositet gentemot sina aktieägare och skruvar upp utdelningarna jämfört med för ett år sedan. Aktieägarna kan glädjas åt mer pengar in på sina bankkonton i vår när utdelningarna avskiljs.
Dagens Industri skriver att aktieägarna får en saftig del av kakan när Handelsbanken redovisar rekordvinst.

Det är inte bankerna som är generösa. Det är (i sinom tid) aktieägarna själva som efter förslag från styrelsen beslutar att föra över en del av sin indirekta ägda förmögenhet till sig själva. Styrelsen tror uppenbarligen att pengarna kan göra bättre nytta någon annan stans än i företaget, och att det kapital som behålls bör räcka även om det skulle bli kris. Det kanske är en felaktig bedömning. Det är kanske lika fel som att inte redan nu begära att att aktieägarna ska bidra till ökat kapital genom nyemission. Eller att inte dela ut ännu mer eller sätta ned aktiekapitalet, därför att bankledningen tror att framtiden är så mörk att verksamheten helst borde avvecklas. Aktieägarna får ta ställning till styrelsens bedömning. Framtiden är okänd! Men det är inte styrelsens pengar och det är inte av generositet som styrelsen föreslår höjd utdelning.

SvD
SvD
SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar