söndag 1 maj 2011

BORGS SPARANDE GÖR DET SVÅRT ATT FÅ RISKKAPITAL

Överskottspolitiken gör det helt enkelt onödigt svårt att vara företagare, skriver MATS ELFSBERG, vd för tillverkningsföretaget Sepson, och BENNY FAHRMAN, vd för kemiföretaget kemiföretaget Syrgis Performance InitiatorsSvD Brännpunkt den 30 april.

Kapitalskatterna kunna sänkas och dubbelbeskattningen tas bort för att göra det möjligt att få in mer riskkapital och göra det lättare för företagen att själva bygga upp ett ordentligt ägarkapital, menar de.

Helt rätt. Det bästa sättet att ta bort dubbelbeskattningen är att avskaffa dess första led: den onödiga, skadliga och, för att tala med Anders Borg, den farligaste skatten : bolagsskatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar